4 december Ė 17.30 Ė Vannaacht haík wel een hiele appatte droom. Ik gao meerstal tussen elf en twaelf ure op bedde en dan zet ik de radio nog even an veur Met het oog op morgen. Aanders luuster ik in huus nooit naor de radio. Ik beginne dan nao een peer menuten altied al slaoperig te wodden en zette de radio uut, mar gister bin ík in de slaop valen mit de radio nog an. Ik kwam in een droom terechte daor de hieltied een bepaold lietien in klonk of speuld wodde. En doe wodde ík om tien veur iene wakker enÖ de radio speulde dat lietien. Mien droom- en mien echte wereld vloeiden zomar in mekeer over. Zo schrief ik mien romans trouwens ok. Ik perbere altied mooie overvloeiers te bedaenken tussen de verschillende fragmenten in een boek.
  Vandemorgen veur half negen haík tuunman Rino veur de laeste keer van ít jaor om de deure. Hiíj het de tuun winterklaor maekt en wat plaanteboel vervongen deur aander goed. De roze tegen de veurgevel van et huus is ok vervongen. Hiíj het hier tussen de middag zien broggies opeten. Ankem jaor moet hiíj mar weer kommen. Dit voldot me prima op disse meniere!
  Vandemiddag heík op vesite west biíj Antje en Dick in verzorgingshuus Berkumstede in Zwolle. Die ken ik al haost mien hiele leven. As klein joongien kwam ik biíj Antje heur oolden uutvanhuus in Blesdieke. Ze hebben trouwens ok aachter oons in Niíjhooltpae woond, an de oolde weg naor Berkoop toe. We hebben vandemiddag gezellig biíjpraot en een rontien deur et verzorgingshuus lopen. In de grote zael zatten twie stokoolde mannen een lied over een jongemeid te zingen. Ik hope vurig dat miíj zoks laeter nooit overkommen zal! Hieronder een foto van Antje heur oolden, Janne en Wander, in heur jonge jaoren. Ze bin dír now allebeide al lange niet meerÖ


3 december Ė 18.00 Ė Vannaacht waík tiedens ien van mien ontelbere dromen mit webmaster Jan in Duutslaand. We haandelden daor in andielen en iemevolken. Een wonderbaorlike kombinaosie.
  Vandemorgen het Sietske hier west om fotoís van me te maeken veur et boekien dat biíj een cd mit Stellingwarver lieties en verhaelen komt. Op íe cd kommen twie Lamert en Lutske- verhaelen van miíj. Die heík een schoffien leden opneumen in de studio van Serge Epskamp in Zaandhuzen. Veerder kommen dír lieties van Henk Bloemhoff op, verhaelen van H.J. Bergveld die veurlezen wodden deur Femmie van Veen en verhaelen (Daegelikse dinkies) van Klaas van der Weg die veurlezen wodden deur Klaas Dijkstra. Et mediaboekien is in et eerste plak bestemd veur de ooldere inwoners van de Stellingwarven, mar et komt ok in de vriíje verkope. Et gaot mar tien euro kosten. Daís zowat te geef! De Stichting Bercoop Fonds geft subsidie veur et projekt.
  Vandemiddag heík in Drachten op vesite west biíj Hedman Bijlsma en de vrouw. Hedman is eins een kollega van me. Hiíj reist al jaoren as vertelder over ies, iesklubs en hadrieden biíj alderhaande verienings langes. Ik hebbe zien biebeltheek mit zesduzend boeken bekeken! Allemachtig nog an toe! Wat een verzaemeling! Honderden boeken in tientallen taelen over Haansien Brinkers! Jim weten wel, dat joongien mit zien vinger in de diek en zien zulveren redens. Meensken die zoeín liefhebberiíje hebben bin riek! Die weten niet wat vervelen is.
  Niet allienig ik bin vandemorgen op petret kommen. Sietske het poes Joris, die mit een speulgoedmoes op ien van de traptreden lag, ok op íe foto zet.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede