6 december – 17.00 – Vandemorgen he’k de kastboom van de zoolder haeld en optuugd. Pattie meensken doen dat al veur de Sunderklaos, mar ik vien dat zoks niet kan. Zoe’n kastboom liekt mooi en gezellig in huus en de beide lease-katten vienen et slim interessaant. Et worderlike is wel da’k van ’t jaor een takke overhullen hebbe en vleden jaor niet. Dat is vremd. Ik hebbe alles wel een peer keer konterleerd, mar ik snappe et niet. Now ja, bi’j dit soort klussen bin ’k now ienkeer nooit ien van de heldersten.
  Vandemorgen he’k ok weer verhaelen rippeteerd. Et is eins wonderbaorlik, mar verhaelen die ’k in een jaor of wat niet verteld hebbe, ken ik nao een peer keer rippeteren zo weer uut et heufd. De tekst het dus bliekber al die tied wel argens in mien heufd in een laegien opsleugen legen. Dat is toch aenlik wel hiel biezunder. Vandemiddag ha’k op ’e fiets naor Jan zien moeder in Wolvege zuld omdat et vandemorgen zunnig was. Mar ik vertrouwde de oolde locht vandemiddag toch niet, dat ik bin mar in de auto stapt. Aachterof bekeken hadde et wel kund.
  Morgenvroeg komt Anke de boel hier schone te maeken en ik gao een protte bosschoppen doen, want woensdagaovend krie’k mar liefst vier man te eten. En deensdag za’k de hiele dag vot. Et wodt weer een drokke weke! Mar dat is mooi! Et leven kot in, ik moet d’r uut haelen wat d’r nog in zit.

5 december – 17.00 – Et was vandemorgen om kwat over achte krek as ston de locht in et oosten en zuden in de braand. Een prachtig gezicht! In de tuun bluuit een blauw maegdepalm-bloempien en… et is 5 december. De klimaotveraandering… Et komt op disse meniere op ’e duur op ’e kop verkeerd! We zullen hiel aanders leven gaon moeten, mar wie wil dat?
  Ik leup gisteraovend in et donker midden in et dörp naor Fokje toe om daor waarm te eten. Et was kwat over zesse en d’r ree me een brommer veurbi’j. Even veerderop keerde die, ree weeromme op mi’j an en bleef naost me staon. Een jonge van een jaor of zeuventien vreug me a’k ok een peer extra sokken bi’j me hadde. Now, nee dus. Et is hooguut vierhonderd meter lopen van mien huus naor et huus van Fokje en dan neem ik in de regel gien extra peer sokken mit. De jonge zee dat hi’j natte en koolde voeten hadde. ‘Jammer,’ zee hi’j, doe hi’j heurde da’k gien extra peer sokken bi’j me hadde. ‘Et was te perberen.’ En doe ree hi’j op zien brommer weer vot in de richting van Hooltpae… Een wonderlike ontmoeting!
  Vandaege he’k een kollum schreven en ik bin begonnen mit et rippeteren van een stokmennig verhaelen die ’k jaoren leden veur et laeste verteld hebbe. Ik wil ze over aanderhalve weke vertellen in Ni’jehoorn en dan moeten ze d’r dus goed inzitten. Dat wodt dus elke dag rippeteren!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede