12 december Ė 16.30 Ė Pieter en ik hadden vandaege tegere naor de grafiek-ruilbiíjienkomst zuld in et Arfgoedcentrum Aachterhoek en Liemers in Doetinchem. Mar we hebben et vandeweke beidend wel een betien drok had, dat dit kon dír vandaege even niet ok nog biíj.
  Ik lag vannaacht eerst om twie ure op bedde nao een drokke, mar mooie dag. Ik hebbe gister nao mien vertelderiíje in De Rank in Wolvege veur de meensken van De Zonnebloem daor ok nog een bottien stamppot miteten kund. Veur mien optreden kwam dír een vrouw biíj me die me vertelde daík ooit een keer op een oolderaovend van de roomse schoele in Ooldemark west was te vertellen. Dat klopt, ik hebbe et naokeken. Et was in oktober 1989! Ze zee dat iederiene dat een prachtige aovend vunnen hadde. Behalven et heufd van de schoele. Die was lelk west omdat ze miíj vraogd hadden. Ik was niet edukatief genoeg.Och, schoelemeesterties hebben nogal es de neiging dat ze mienen dat ziíj alles beter weten as een aander. Ik vertelle over de meensken en heur gewone leven. Edukatiever kan et niet!
  De Amer in et Drentse Amen zat gisteraovend hatstikke vol volk veur de laeste oflevering van dit jaor van De Literaire Hemel. Et is een mooi interview wodden. Albert Haar en ik hebben dír wel wat moois van maekt. Ik kreeg van verscheiden meensken een protte komplementen over mien verhael over Een vrouw van ivoor. Eerlik, meenselik en integer. Dat weren zoeín betien de trefwoorden. Now, dat is vanzels mooi. In et schoft heík een schoffien mit Anna Enquist en heur man praot. Slim aorige meensken. Anna Enquist kan heur gedichten trouwens prachtig veurlezen. Heur man komt uut Zweden. Hiíj verbaosde him dír over dat pattie woorden en klaanken van et Stellingwarfs zo op et Zweeds lieken. Zien vrouw vun gedoente zoeín prachtig woord, dat ze het et in heur agenda opschreven. Ze konnen et Stellingwarfs prima verstaon. Anna Enquist vertelde in heur gesprek mit Annette Timmer dat ien van heur grootvaders uutÖ Berkoop kwam! Dat is toch aorig! Dan is ze ok een betien Stellingwarfs! Hieronder een foto van Anna Enquist, die eins Christa Widlund-Broer hiet. De foto is van ít jaor neumen op íe Frankfurter Buchmesse. Kan ik daor ok niet es henne? Kan mien uutgever daor niet es aachteran?


11 december Ė 14.30 Ė Ingmar het een stokmennig niíje gedichten van me naokeken en wat kleine veraanderings veursteld. Ik volge, zoas altied, zien raod in haost alle gevallen op!
  Ik gao now zo naor Wolvege toe. Daor maík in De Rank verhaelen vertellen veur de meensken van De Zonnebloem. Nao mien optreden hebben ze daor een stamppotbuffet en dan mag ik ok miteten. Ik moet mar even bekieken wanneer as dat eten begint, want om zeuven ure moeík naor et Drentse dŲrp Amen. Daor maík in De Amer mitdoen an De Literaire Hemel en zal dír deur Albert Haar een half ure ondervraogd wodden over mien niíje roman Een vrouw van ivoor. Ik mag dír ok een klein stokkien uut veurlezen. Zoks is best wel spannend. De aandere gaasten in De Literaire Hemel bin vanaovend Anna Enquist en Jaap Goedegebuure.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede