22 december – 16.00 – Vandemorgen he’k eerst een vellegien bestelde postzegels in Et Vene anbrocht en doe bin ’k naor kapster Bertha gaon veur de zeswekelikse knipbeurt. Ik ligge now overmorgen in ieder geval netties in et ziekenhuus en lope d’r mit de kastdaegen lieke netties bi’j. Nao de haorknipperi’je he’k Jan de webmaster wat lekkers brocht veur de kastdaegen. Dat verdient de man, die alles kan, hiel arg!
  Ik hebbe zes ni’je gedichten naor Ingmar stuurd, zodat die et spul weer slim kritisch bekieken kan en mit veurstellen kommen kan om van alles en nog wat te veraanderen. Half en half wodt d’r tunteld over een ni’je gedichtebundel van mi’j in 2017. Ik zal de kommende tied es bekieken a’k genoeg spul hebbe wat de muuite weerd is. Et zal een bundel wodden mit gedichten over de meensken die me lief binnen of west hebben. As et al deurgaot zal et trouwens mitien mien alderlaeste dichtbundel wodden. Ik viene da’k as dichter alles now wel zegd en schreven hebbe en ie moe’n stoppen as et veur jezels weinig zin meer het. Zo kiek ik d’r temeensen op dit ogenblik tegenan.
  Hieronder nog een foto die ’k vleden zundagmiddag vanof et bordes van et stadhuus in Franeker maekt hebbe. Et twiede huus van links is et Planetarium van Eise Eisinga.


21 december – 17.00 – We hebben de kotste dag van et jaor te pakken. Vanof now wodt alles weer beter. Et leven en de daegen lochtiger. Heerlik!
  Ik bin vandemorgen op ’e fiets naor de slaachter in Berkoop west om twie bestelde rollades op te haelen. Iene veur Anke veur et feit dat ze mi’j uut de smerigte hoolt en vandemiddag et huus weer schonemaekt het en iene veur Fokje omda’k om de twie weken bi’j heur kommen mag te eten!
  En dan nog even over gister. Ik hebbe heerlik vertellen kund op ’e Midwinterjűn in de biebeltheek in Franeker. Wat een mooi gebouw is dat! Nao ien van mien optredens kwam d’r een man op me toe die wat droevig uut de ogen keek. Ik hadde verteld da’k in Ni’jhooltpae wone en hi’j vreug as dat vlakbi’j Ooldehooltpae was. Ja dus. En doe vreug hi’j me a’k een bepaolde femilie wel kende. Ik nume de naeme hier mar niet, mar ik kenne die femilie dus wel. En doe zee hi’j dat hi’j mit een vrouw uut die femilie trouwd west was. Et was een grote mislokking wodden. Een wief van niks. Ze weren bi’j mekeer weggaon. Tsja… Een vrouw uut Hooltpae… Is dat ok vraogen om ongelokken? Lichtkaans hadde die man indertied beter een vrouw uut Ni’jhooltpae haelen kund. Mien beide vrouwelike fans/groupies weren d’r gister ok weer! Iederkeer a’k in Ried (Midsimmerjűn) en Franeker (Midwinterjűn) as vertelder aktief bin, kommen zi’j te luusteren. Et bin wat maltaepelige vrouwluden. Gisteraovend wollen ze nao ofloop in De Koornbeurs mit me op ’e foto. Zi’j mi’j tutende, zittende op een baank… Kammeraod Douwe was vanzels drekt bereid en maek die foto’s. Ik bin netuurlik wel slimme bliede da’k krek as Jan Smit en Nick en Simon groupies hebbe, mar… et gaot me wel wat te veer. Wat veur verburgen en misschien onbedwingbere verlangsten maeken zokke vrouwluden in je los? Zoks moet mien leven niet hielemaole op ’e kop zetten. Et moet niet zoveer kommen da’k inienend op slim aandere gedaachten komme. Ik zal die foto’s toestuurd kriegen… Rikert en Ria weren d’r, krek as vleden jaor, trouwens ok. Ze hebben in Munnikeburen woond en wonen now in Franeker. Rikert warkte bi’j me op et belastingkantoor in Et Vene. Now warkt hi’j in Liwwadden. We hebben bi’j mekeer zeten te stamppot eten en hebben een protte praot. We weren de laesten die De Koornbeurs gisteraovend uut gongen. Hieronder twie foto’s van de mooie stad Franeker die ’k veurofgaonde an de Midwinterjűn maekt hebbe.


Noar de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede