24 december Ė 17.20 Ė Vandemiddag heík et daarmonderzuuk in et ziekenhuus had. Et zag dír gelokkig aorig goed uut. Dat is mooi niíjs!
  Prachtig niíjs vlak veur de kastdaegen is ok daík ien van de vuuf kandidaoten bin veur de Rink vander Veldepriis 2016. Mien roman Een vrouw van ivoor is nommeneerd. De aandere vier schrievers en nommeneerden bin: Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah). De Rink van der Veldepriis wodt sund 2004 om et jaor uutreikt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. De pries is nuumd naor de bekende Friese schriever Rink van der Velde, die in 2001 wegraekte. De winner wodt op 17 feberwaori bekendmaekt. Ik las dat niíjs gisteraovend op internet en et ston vandemorgen ok al in de Liwwadder Kraante. Ik bin slim bliede mit die nommenaosie! Een vrouw van ivoor is een boek dat me slim dierber is! Dír kwammen vandaege al verscheiden fielsetaosies! Daank! Hieronder een foto van de naemgever van de pries: Rink van der Velde (foto Omroep Frieslaand).


23 december Ė 16.00 Ė Vandemorgen lag dír weer es een dooie moes biíj de veurdeure. Ik zegge de gulle gever(s) hattelik daank!
  Et was vandaege een fietsdag. Vandemorgen heík op íe fiets naor de mark in Wolvege west om eerpels. Vandemiddag heík op íe fiets naor de bakker in Berkoop west. En now eet ik aanst nog een peer plakkies witte bolle en een beschuut en dan krieík de eerste 22 uren gien eten meer. Tussen zeuven en negen ure vanaovend moeík een liter vieze troep opdrinken en een halve liter aander drinken dír biíj. Dat moet morgenvroeg tussen acht en tien ure weer. En dan bin ík wel weer hielemaole schone van binnen. Vroeger was et nog arger. Doe moík iederkeer twie keer twie liter van dat goed opdrinken. Morgenmiddag krieík dan een daarmonderzuuk. Dat heík misschien al wel 20 tot 25 keer eerder had. Vroeger dee et zeer, now brengen ze me even onder zeil en kan ík uutslaopen. Ik mag morgen niet autorieden, dat Fokje brengt me naor et ziekenhuus en haelt me weer op. Ik wete niet as dír morgen wel een dagboekstokkien komt. Dat hangt dír vanof hoe aekelik et me in de huud ommewienselt.
  Hieronder een foto van vandemiddag. Dit was de vroegere laandbouwschoele van Berkoop. Dír is een peer jaor leden een goed biíjpassend stok niíjbouw aachter bouwd. Dír wonen now oolderen daor wat op toekeken wodden moet.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede