30 december – 17.00 – Ik kreeg d’r zeggen van dat mien auto d’r allemachtig smerig uutzag. En dat veur een ni’je auto! Ik mos me schaemen! Dat zee iene die elke twie of drie weken mit zien auto deur de wasstraote gaot… Mar mi’j interesseert een auto niks. Et maekt mi’j niet uut hoe smerig as dat ding is. As hi’j mar rieden wil! Mar toe dan mar, ik bin vandemorgen toch mar naor Fraans Autoglaans in Wolvege west en twie jongkerels hebben me de auto veur een tientien hatstikke mooi schonemaekt.
  Ik hebbe mitien ok naor de supermark west. Een vrouw zee tegen me dat ze mien kollums in de kraante altied mit genoegen las. Een aandere vrouw reup vanuut de veerte: ‘Dag schriever Johan Veenstra!’ En op ’e straote zee een vrouw: ‘Daor hewwe de bekendste schriever van West-Stellingwarf!’ Et is allemaole echt waor! Ik bin gauw weer in de superschone auto stapt en naor huus reden. De katten weren bliede da’k d’r weer was, niet omda’k een schriever bin, mar omda’k een grote poede whiskas veur heur mitneumen hadde. Dat is veur heur et alderbelangriekste.
  Jan de webmaster was hier eregister mit een drone. Dat die het dat ding al brommende deur de locht vliegen laoten en zo is mien huus uut de locht weg op petret zet. Ik stao op ’e oprit te kieken. De mederne tied…


29 december – 19.00 – Omdawwe wat te vieren hadden hewwe de hiele dag op stap west. We hebben hier vandemorgen eerst koffie/thee en eigenbakte botterkoeke had en doe biwwe over Vledder, Diever en Dwingel naor Assen gaon. In Beilen stonnen een hieleboel tietelrozen in de bluui! Wonderbaorlik! In Assen hewwe in et Drents Museum de prachtige tentoonstelling The Glasgow Boys bekeken. Echt hiel arg mooi! Schilderi’jen en prenten van ien van de belangriekste Britse keunstenersgroepen van om 1900 henne. Ze leuten heur inspireren deur de schilders van et Fraanse impressionisme, Barbizon en de Haagse Schoele. Et was d’r slim drok, de tentoonstelling trekt een protte volk. We hebben de rest van et museum trouwens ok bekeken. In Assen hewwe wat dronken en heerlik gebak had. Ik wodde in dat resteraantien herkend deur een vrouw uut Oosterwoolde die zee dat ze ooit mit me suteld hadde. Ik wus d’r niks meer van… Doe biwwe naor Grunningen west en hebben bi’j Vesta naor ni’je meubels ommekeken. Onderwegens naor huus hewwe zokrek lekker eten bi’j Van der Valk in Drachten. Daor bluuiden de bloemen in de tuun volop. Wonderbaorlik! Hieronder et mooie schilderi’je Naar een nieuwe weide uut 1883 van James Guthrie dawwe in Assen in et echt bekeken hebben. Wat was et een mooie dag!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede