6 jannewaori 16.00 Vandaege bin k dus 70 jaor wodden en ik vien et echt hielemaole niks mit niks. Mar toch daank veur alle fielsetaosies. Ik kan wel 110 wodden, ik kan vandaege ok nog wel doodgaon, mar et vuult as bin k now mit de laeste 10 jaor doende. Ik zitte geestelik niet in de onderwal of zo, heur. Maek jim niet ongerust! Starker: ik vule me stokken beter in mien vel zitten as 20 of 30 jaor leden, mar de tied begint almar krapper in zien vel te zitten. Dat is de ellende. Tien jaor is echt hielemaole niks, dat vul mar in. Niks mit niks dus! Genieten van alle mooie dingen, dat is belangriek! Zaoterdag vier ik disse verjaordag. Dat doe k ien keer in de 5 jaor mit een koppeltien naoste femilie en vrunden in oons mfc. Vandemiddag hak uut vertellen zuld naor de meensken van de flat De Veiling in Et Vene. Dat is de flat waor mien kapster Bertha woont. Daor hak tussen de middag een brotien en een koppien sop hebben zuld, mar vanwege de gladde is de boel oflast. Jelle en Gerda zollen hier vanaovend vanuut Sneek kommen te eten, die wollen niet dak vandaege zonder vesite zat. Dat is slimme aorig! Ik hebbe gisteraovend, doe k van De Kuunder kwam, een panne gruuntesop klaormaekt en een ovendschottel. Mar vanwege de gladde kun ze niet kommen Et is allegeer wat een wildeboel. Mar Fokje en Its kommen now veur heur in de plak te eten, dat ik blieve niet mit een flut spul zitten. Gelokkig!

5 jannewaori 17.40 Et was vandemorgen spiegelglad, dat ik hebbe eerst zoolt strijd om de deure en naor de weg toe. Anke het vandemorgen et huus schonemaekt en ik hebbe alvast vleis braoden, want morgen kriek eters op mien verjaordag. Ik gao aanst wieder mit et klaormaeken van een ovendschottel en zal een panne gruuntesop koken. Anke vertelde dat de jongen vanwege de gladde weg niet naor schoele hoefden in Wolvege. Dat gaot mar makkelik vandaege-de-dag. Et was in oonze daegen wel even aanders. Wij hebben een keer mit de fiets an de haand zeuven kilemeter over de gladde naor de ulo in Wolvege lopen! En doe was de direkteur ok nog lelk omdawwe te laete weren! De burgerjoongies uut Wolvege weren ommes wel op e tied! Ik hebbe mien lelkens wat dit anbelangt van me of schreven in Een brogge van glas. Ie zollen zoen aekelike schoelemeester postuum asnog een pak op e huud geven.
  Vandemiddag moch ik verhaelen vertellen veur een groep senioren in drpshuus De Botter op e Kuunder. Ik was dr in 2011 ok west te vertellen en et was, krek as doe, een slim genoeglike middag. Op e Kuunder was et trouwens niet glad en dr lag ok gien snij. Morgenmiddag zak naor Et Vene te vertellen. Op mien verjaordag! Dat hek nog nooit eerder daon, mar ik viere mien verjaordag morgen niet, mar pas zaoterdag. Vandaor dak krek zo goed votgaon kan te vertellen!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede