8 jannewaori – 16.00 – De glaezebakkeri’je is veurbi’j, de dieken bin weer schone. Gelokkig!
  Ik kieke mit ienige riegelmaot naor et pergramme Het mooiste meisje van de klas. Gisteraovend was et een mooie oflevering en… ik kenne de heit van et mooiste maegien (Hilde uut Reduzum) van de klasse. Jan Willem Bleijswijk is ien van de drie manluden van et bekende Friese zangerstrio Wiltsje fan Peazens. Ze speulden en zongen altied op ’e Boekemark van Drachten an et aende van de Friese sutelaktie. Zodoende was dit mooiste maegien van de klasse een biezundere oflevering.
  Ik hebbe vannaacht slim wonderlik droomd. Ik was bi’j de Lende om zeesteerns te zuken en die wo’k dan toemaeken en opeten mit een kezesausien. Harrekrastes nog an toe! Ik walge al van oesters, mossels en kokkels en dan zeesteerns uut de Lende…
  Zowel vandemorgen as vandemiddag is d’r post bezorgd, dat ik hebbe now een hiele flut jaordagskaorten kregen! Morgen hool ik trouwens mien jaordagsfesien!
  Vandemiddag he’k even op ’e fiets naor Berkoop west. Ik moet zien da’k van ’t jaor ok een protte fietse. Ik daenke da’k mien elektrische fiets vandemeitied nao zeuven jaor inruilen gao. Hieronder een foto van vandemiddag. Aachter riet en bomen: et sluushuus van Ooldehoorn an de Kuunder.


7 jannewaori – 16.00 – Vandaege was d’r nog een protte ellende mit de gladde. De schoelen weren ok vandaege weer dichte. Mar om de middag henne bin de kraanten van gister en vandaege wel bezorgd. De post is liekewel weer niet bezorgd, dat ik hebbe nog gien verjaordagskaorten kregen. Et is in de loop van de dag begonnen te regenen en te dujjen, dat de jaordagsvesite kan zaoterdag zonder perblemen naor me toe kommen. D’r hebben gister en vandaege trouwens op et laeste nippertien nog vuuf meensken ofzegd vanwege ziekte. Dat is zunde. Ik zal nog perberen om minder eten kommen te laoten, et is vanzels ok zunde om eten te betaelen veur meensken die niet kommen. Mar as dat nog lokt… Ik hebbe wel een hiele protte tillefoonties en mailties kregen naor anleiding van mien verjaordag. Een slim goeie kammeraod nuumde mi’j in een mailtien een behoudende, liberale romanticus en een krasse, oude, viriele knar… Och, aj’ zeuventig binnen, kiek ie nargens meer van op.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede