15 jannewaori Ė 17.00 Ė Et was vandemorgen weer een betien een witte wereld. Dír was wat sniíj valen. Mar dat was in de loop van de dag ok zomar weer vot. Ie kun trouwens al goed vernemen dat de daegen an ít lengen binnen. Heerlik!
  Biíj de grote boerderiíje midden in et dŲrp, die al jaoren leegstaot, liggen vrachten appels onder de bomen. Et was vleden jaor ommes een best appeljaor. Doe ík vandemorgen naor de brievebusse leup zag ik dat dír een koppeltien van wel twintig zwatte liesters op te zette gong. Zo komt de boel toch niet omme. Een mooi gezicht!
  Ik zag vandemorgen dat Hedwig Terpstra me et interview toemaild hadde dat ze gister tillefonisch mit me hullen het veur de huus-an-huus kraante Breeduit in Smallingerlaand. Ik hebbe op heur verzuuk de citaoten vertaeld in et Stellingwarfs en heur de boel doe weerommemaild.
  Vandemiddag heík bosschoppen daon en bin ík op vesite west biíj Jan zien moeder in Wolvege.
  Hieronder een mooie anweenst veur mien grafiekverzaemeling. Ik legge me now veural toe op et verzaemelen van grafiek mit katten en mythologie. Hieronder een zeefdrok van de Belgische keunstener Willy Brasspennincx. Op et prentien staon Baldr en Nanna uut de Noorse mythologie. Baldr was een asengod en de zeune van Odin en Frigg. Hiíj was de god van et locht en et et veurjaor. Nanna was de vrouw van Baldr. Ziíj was een reuzinne, mar naodat ze mit Baldr trouwde wodde ze een asinne.Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede