17 jannewaori Ė 17.00 Ė Dír staot sund gister een hiele riegel fotoís van mien 70ste verjaordagsfeest op dit webstee. Bekiek et mar! Veur de meensken die dír biíj west hebben is et in ieder geval grif mooi om et te bekieken. Mit daank an Jan de webmaster!
  Vandemiddag het Jan de webmaster hier west mit een kedo veur mien verjaordag: een laptopÖ Hiíj het miíj uutlegd hoe dat warkt en ik hebbe netisies maekt, daor aík laeter vermoedelik niks van begriepen zal. Et is een vusen te duur kedo veur zoeín hampelman as ik bin. Mar aík now een peer daegen vot bin, kan ík dat ding dus mitnemen en toch dagboekstokkies schrieven en versturen.
  Doe ík om middernaacht henne naor huus fietste was de wereld prachtig wit. Dír was gisteraovend mooi wat sniíj valen. Et was een mooi feest van de 125-jaorige iesklub, mar ik bin zuver wat schor omdají tegenwoordig boven de meziek uutraozen moeten ají mit iene praoten willen. Doe ík naor huus toe gaon bin, was et feest trouwens nog lange niet over. Die foto van gisterÖ een protte meensken, die op die foto staon, bin dír now niet meer. Dír driíjden de hiele aovend van dat soort oolde fotoís over een scharm. Over vuventwintig jaor, as de iesklub 150 jaor bestaot, zullen ze fotoís van gister zien laoten en zien dat ik dír dan niet meer binÖ Die man daore, die schreef indertied boeken. In de tael die hier doe nog praot woddeÖ Zo zal et gaon. MarÖ misschien dat de iesklub de 150 wel niet haeld vanwege de klimaotveraandering. Komt dír ooit weer een Elfstedetocht? Hieronder een foto van gisteraovend die maekt is deur Lenus van der Broek. De twiede van rechts, dat bin ik.


16 jannewaori Ė 16.30 Ė Eregisteraovend zag en heurde ík schriever Jan Siebelink in et tillevisiepergramme Recht van spreken. Ik hebbe een hieleboel van zien boeken in de boekekaaste staon. Prachtige boeken! MarÖ wat is die man biíjgeleuvig! Hiíj vertelde dat hiíj slim benauwd veur de dood is. Dat bin ik trouwens ok. Mar hiíj daenkt dat as hiíj mar boeken schrieven blift dat de dood him dan begaon laoten zal. De dood zal je niet ophaelen zolange ají mar mit een boek an de gang binnen. Zol dat zo warken? Dan moe ík verdikkeme ok schrieven blieven!
  Doe ík gistermiddag thuuskwam zette ík de tasse mit bosschoppen in de hal daele en gong naor mien warkkaemer om et dagboekstokkien te schrieven en te versturen. Doe ík weer in de hal kwam hadden Boris en Joris een pakkien rollade veur op íe bolle uut de tasse haeld, dat eupenmaekt, en ze begonnen dír krek van te etenÖ Wat een ondeugend stel! Dír komt op disse meniere niks van terechte!
  Vanaovend zaík naor een feestaovend in oons mfc De Niíje Stienze. Oonze plaetselike iesklub Nooitgedacht bestaot 125 jaor! En dat betekent dat et feest is. Ik wete nog hiel goed dat de iesklub 100 jaor beston. Doe weren dír twie feestaovens, op 23 en 24 november 1990, in kefť De Schieve Deure. Mien moeder was daor doe ok nog biíj. Ik hebbe veur et pergramme, dat doe opvoerd wodde, nog een lied schreven over Jehannes Visser. Die het op 8 december 1925 zes meensken, die op íe Kuunder deur et ies zakt weren, uut et wak haeld. Drie stellegies. Hiíj sprong mit de kleren an in et waeter en haelde ze dír ien veur iene uut. Meensken uut et dŲrp of de naoste omgeving. Hiíj kreeg een getuugschrift van et Carnegie-Heldefoons en honderd gulden. Hieronder een foto van ien van die feestaovens. Mien moeder (links) mit een koppien in de haand en aachter heur zit Haarm zien moeder. Naost mien moeder ien van de drie vrouwluden die indertied deur et ies zakten. Marie van Hielke de Vent, daenk ik.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede