25 jannewaori Ė 16.00 Ė Vleden vriíjdag kwam de rouwkaorte van Sjoerdtje Kuiken-de Vries over de post. De laeste tied woonde ze in zorgcentrum Erasmus in Liwwadden, mar ik kenne heur vanuut de tied dat ze in Nij BethaniŽ in Tzummarum woonde. Daor kwam ik mit heur in de kunde omdaík dír meerdere keren verhaelen verteld hebbe veur de bewoners. Ze kocht mien boeken en schreef me zo now en dan of ze belde me. Mit mien verjaordag en mit de kastdaegen/oold en niíj kreeík altied een kaorte en ik stuurde heur kaorten weeromme. Een maond leden kreeík nog een kaorte van heur. Groetnis fan oud Bildtkur Sjoerdsie Kuiken-de Vries! ston dír op. Mit mien verjaordag heík gien kaorte meer kregenÖ Ze was inderdaod een Bildtker, mar de rouwkaorte was in et Fries, krek as de adverteensie in de Liwwadder Kraante. Mar in de Bildtse Post was de adverteensie in et Bildts. De geast wie noch skerp, mar it lichem woe net mearÖ Zo ston et dírÖ Ze is 95 jaor wodden. Ik bin vandaege mit Geertje, die heur ok kend het en Bildts is, naor de ofscheidsplechtighied in et krematorium van Goutum west. Et dee blieken dat ze in Nij BethaniŽ de meensken daore ok veurlas uut mien boeken. Dat wodde in twie toespraoken verteld. Dír wodde ok een socialistisch striedlied speuld. Waor heur ie die nogÖ Vrouw Kuken was slimme rood en foel anti-draank. Ziíj hadde de bittere aarmoede van vroeger en et vreselike draankmisbruuk mitmaekt. De kiender zeden tegen me dat heur moeder et hiel mooi vunnen hebben zol as ze weten kund hadde daík dír vandaege biíj was in Goutum. Ik bin bliede daík dír henne west hebbe.
  Dit was dus de eerste van dit jaor en ik bin bange dat et daor niet biíj blieven zal. Hul de walgelike dood mar es een jaor schoft.

24 jannewaori Ė 17.00 Ė De meensken die gisteraovend niet naor de niíjjaorsbiíjienkomst van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop gaon binnen, hebben hiel wat mist. Ik hebbe geweldig geneuten van et optreden van de Scheve Schaats Band. Ik hadde die vuuf manluden nog nooit eerder heurd en zien en wus dus niet waík dír van verwaachten kon. MarÖ et was in ien woord geweldig. Wat kun die kerels zingen en meziek maeken! Grote klasse!
  Ik hebbe et boek Katten-weetjes van Marty Becker en Gina Spadafori lezen. Ik daenke daík Boris en Joris now nog beter begriepe! Dír staot ok een liesien in et boek van wat veur soort meensken van katten hoolt en wat veur soort meensken niet van katten hoolt. Meensken die van katten hullen weren biíjveurbeeld Leonardo da Vinci, Florence Nightingale en Albert Schweitzer. Keunstzinnige, zaachtmoedige en goeie meensken. Meensen die niet van katten hulen weren o.a.: Genghis Khan, Napoleon en Hitler. Aekelike overheersende kerels die miljoenen meensken de dood injacht hebben. Beste dagboeklezers, holen jim van katten ofÖ niet? Biíj wat veur soort groep meensken heuren jim? Dat is vanzels wel even een gewetensvraoge op disse motterige zundag! Ik heure biíj de eerste groep, dat mag dudelik wezen! Hieronder een foto van Joris.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede