29 jannewaori – 16.00 – Vannaacht hebben ze me de fiets ontsteulen. Ik was in Druten en daor was mark/kermis en ik wol daor foto’s maeken van een grote karke boven op een barg. Dat ik vreug a’k de fiets bi’j een huus daelezetten moch. Dat moch wel, dat ik dee de fiets op slot en nam alles mit behalven de laptop die ’k in de fietstasse zitten hadde. Doe ’k foto’s maeken zol wodde ’k hinderd deur een peer jongknaopen, die leidden me nogal hinderlik of. En doe ’k weer vot zol was de fiets vot en dan zit ie midden in de naacht in Druten… Ik was krek van doel en bel de pelisie doe ’k wakker wodde.
  Ik zal vanaovend vot! Ik gao naor de Schierstienze in Veenwoolden. Daor zal kammeraod Douwe Kootstra een interview holen mit Eelke Lok. Die het een schoffien leden nao veertig jaor dienstverbaand ofscheid neumen van Omroep Frieslaand. Zien specialisaosies weren sport en poletiek. Douwe zal him ongetwiefeld scharp ondervraogen. De rollen bin vanaovend dus ommedri’jd. Vroeger ondervreug Eelke Lok iederiene, now wodt hi’j zels ondervraogd. Douwe en ik vertelden indertied op ’e vri’jdagaovend live kollums in Eelke Lok zien radiopergramme It Wapen fan Fryslân. Et interview wodt vanaovend ofwisseld mit meziek van Herman Peenstra op ’e akkordeon.
  Hieronder een anweenst in mien grafiekverzaemeling. Een litho uut 1983 van de Tsjechische grafikus Karel Benes: naekend vrommes mit lappieskatte.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede