5 feberwaori Ė 17.00 Ė Ik hebbe een machtig mooi boek lezen: Dewey, de bibliotheekkat van Vicki Myron. Een prachtig en ontroerend verhael dat waor gebeurd is. Vicki Myron warkte in de biebeltheek van et Amerikaanse stattien Spencer in Iowa. Op18 jannewaori 1988 was et daor ieskoold en vun ze morgens een poesien van nog mar een peer weken in de bak daor meensken heur liende boeken in stopten. Et diertien was op starven nao dood en hadde half bevreuren poties. Mar et leefde nogÖ Vicki nam him mit de biebeltheek in, verzorgde him enÖ hiíj overleefde et malle aeventuur. In de weekaenden nam ze him mit naor heur eigen huus, deur de weke woonde Dewey in de biebeltheek. Dewey was een biezundere katte. Hiíj begroette de meensken en vuulde instinktief an as iene niet zo goed in zien vel zat, verdrietig was, argens mit ommepakte. An die meensken besteedde hiíj extra andacht, daor kreup hiíj even biíj op íe schoot, zodat ze him aaien en mit him praoten konnen. Dat hulp soms beter as de medesienen van de dokter. Alle kiender weren ok gek mit Dewey, dat dír kwammen meer en meer meensken naor de biebeltheek. Dewey wodde beroemd doe zien verhael in kraanten en tiedschriften kwam en dír tillevisieploegen kwammen te filmen. Dewey hadde deur zien doen en laoten invloed op íe meensken en et leven in et stattien. Meensken uut hiel Amerike kwammen om him te bekieken, ze reden mit genoegen honderden kilemeters omme, zodat de kiender die biezundere katte zien en strelen konnen. En doe kwam dír zels een tillevisieploeg uut Japan en ok daor wodde Dewey beroemd. Achttien jaor het Dewey in de biebeltheek van Spencer woond, doe wodde hiíj ziek en mos hiíj een spuitien hebben. Dat wodt zo angriepend verteld daík de traonen in de ogen hadde doe ík et boek uut hadde. Wat een biezundere katte! Zien dood was overal verdrietig niíjs. Et boek over Dewey, de biebeltheekkatte, dat in 2010 uutkwam, is wereldwied een groot sukses. Et wodt/is lichtkaans al verfilmd mit Meryl Streep.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede