31 oktober – 17.00 – Vandaege het de schilder alle keunststof een beurt geven en d’r het een man west veur et onderhoold van de verwaarmingsketel. Hi’j het et waeter ok bi’jvuld, want ik wete niet hoe dat moet. Al disse dingen konnen gebeuren omda’k thuus bin. Ik hadde vandaege aenlik naor schoonzuster Roelien in Goes zuld en daor t/m donderdag blieven zuld, mar de rek is d’r uut. Zo vuult dat. Ik bin dus gewoon thuus. Roelien is trouwens krek weeromme van een vekaansie op Malta. Ze was daor mit dochter Deli en kammeraodske Yvonne. En wie troffenze daor? Tjeerd van Bekkum, de vroegere burgemeester van Smallingerlaand en now de topman van LF2018. Die was op Malta omdat Valletta in 2018 ok Kulturiele Heufdstad is. Op Facebook zag hi’j dat Roelien d’r toevallig ok was. Dus is hi’j mit de drie vrouwluden op een terrassien in Valletta terechtekommen. Tjeerd het vroeger as kleine Tjeerd in de klasse zeten bi’j Roelien in Drachten. Laeter woonde Roelien in Goes en het ze Deli en Yvonne in de klasse had. Hieronder juffer Roelien mit heur drie schoelekiender. Van links naor rechts: Tjeerd van Bekkum, Yvonne, Deli en Roelien.


30 oktober – 17.00 – Vleden weke deensdag is Tiny van Dam wegraekt. Ze is 82 jaor wodden. Tiny was de vrouw van Reinder Zondergeld daor a’k lange en lange jaoren naost zeten hebbe op et belastingkantoor in Et Vene. Hi’j kwam van Noordwoolde, Tiny van Else. Ik hebbe de laeste tied nog een keermennig bi’j heur west. Et was dudelik dat et niet goed kommen zol. Ik hadde een uutneudiging veur de ofscheidsbi’jienkomst, vandemiddag in et museumkefé van museum Belvedčre. Mar ik hebbe vleden weke al een kaortien stuurd da’k dat now even niet opredde. Vanaovend ha’k verhaelen vertellen zuld veur een groep oolderen op ’e Gediek, daor moe’n ze me laeter mar es weer vraogen.
  De koorse is now hielemaole vot en ik hebbe vandemiddag veur et eerst sund een weke weer wat waarm eten had. Gewoon een kaant en klaore maoltied uut de winkel, mar wel lekker. Zels eten koken zie ’k nog tegenop. In de loop van de middag he’k Jelle even op vesite had en dat was aorig. Ik hebbe slim an kracht verleuren.

29 oktober – 17.00 – Veurda’k aovens op bedde gao neem ik twie paracetamollegies in en dan zwiet ik vreselik. Vannaacht ok weer, dat alle beddegoed mos vandaege weer wusken wodden. Mar… now is de koorse wel wat an ’t zakken. Ik bin vanzels te lange deurgaon. Vleden weke zundag vuulde ’k me al wat mu wodden en van maendag op deensdag docht ik al da’k wat koorse hadde, want ik was zo hiete om de kop. Mar deensdagaovend en woensdagmiddag toch nog optreden. En doe was et dan ok in ien keer over en uut. Kompleet kepot en uutteld. Ik vule me now as een stokkien ielestiek daor de rek uut is. Meensken moe’n niet daenken dat as de koorse now morgen of zo over is da’k dan drekt al mien ofspraoken weer naokomme. Ik moet d’r even niet an daenken. Et griest me an. Ik moet gewoon op verhael kommen. Ik hebbe alles ofzegd. Een protte mooie dingen en dat spiet me ommeraek. Mar et kan even niet aanders. De ienige ofspraoke die ’k perberen zal nao te kommen is vri’jdagaovend mien toespraoke over rouwverwarking bi’j Nanninga in Wolvege. Dat is vlakbi’j huus en die toespraoke leit al lange klaor. Ik hoeve die allienig mar een peer keer hadde-op te lezen. En dan zo’k pas ankem weke deensdagaovend weer wat hebben. Dan komt mien leeskemmissie over mien ni’je roman te praoten. Daor hoef ik de deure dus niet veur uut.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede