22 september Ė 17.00 Ė Ik hebbe profiteerd van (veurlopig?) de laeste mooie fietsdag. Ik hope dat dír nog een peer mooie daegen kommen. Dan kan ok nog wel, in oktober kan et ok nog prachtig weer wezen. Doe et sutelen vroeger nog in oktober was hewwe wel es mit et zwiet op íe rogge aachter de kroje lopen. Ik bin vandaege biíj de Lende langes naor de Driewegsluus reden. Daor heík zoas gebrukelik wat eten en dronken op et terras van et paviljoen. Ik zat nog mar krek doe dír een man en een vrouw op me ofkwammen. Ze vreugen as ze biíj me zitten mochten. Ze kwammen van Dronten en... ze leesden mien dagboekstokkien elke dag. Now, zokke meensken meugen altied biíj miíj an et taofeltien zitten! De man praotte Stellingwarfs en kwam van vroeger van Wolvege. Hiíj mos omke zeggen tegen Bertus Oosterhof van Der Izzerd. En die Bertus was een neve van mien moeder! De vrouw kwam oorspronkelik van Winterswiek en praotte Aachterhoeks. Now, in de Aachterhoeke bin ík ok wel wat bekend. Ziíj kenden de Venemaansmeule in Winterswiek vanzels ok wel. Dat is de meule van Jan van Diana uut Aalten die hier in oktober kommen. We zatten genoeglik te praoten en ik behaffelde mien twaelfuurtien intied, doe omstebeurten Femmie en Anne de Ruter me dag kwammen te zeggen. Femmie komt van Ooldelaemer, Anne uut de Westhoeke. Ze wonen al jaoren in een grote boerderiíje in et Grunninger Ooldehove. Ik hebbe indertied nog an et woord west op íe begraffenis van Jan Bakker, de vader van Femmie. En ik hebbe een keer biíj heur eten veurdaík op een aovend vertellen moch in Ooldehove. Femmie vreug aík wel zag wie as ze was. O jee, en ik zag et niet. Ik bin zo slecht in zokke dingen en et overkomt me zo vaeke. Mar aík meensken niet vaeke zie en ze in jaoren niet zien hebbe... Ik hope mar dat ze ít niet slim vunnen het. Ze weren daor biíj de Driewegsluus op et fesien van Joan en Antje van Diek. Die bin 50 jaor trouwd en vieren dat daor vandaege. Die ken ik ok wel! Van hatte fielseteerd! Op naor de 60! Doe ík van iederiene ofscheid neumen hadde, bin ík veerderfietst. Over de Scheenesluus en deur de Braandemeer. En doe over et fietspad biíj de Kuunder langes naor Mildam en vervolgens staorigan op huus an. Mien meerst favoriete route. Een goeie 55 kilemeter. Ik hebbe onderwegens ok nog wat appels opscharreld en die heík Anke brocht. Hieronder twie fotoís van vandaege:. Links: dír ligt een splinterniíj broggien over de Scheenesluus. Rechts: de wondermooie Scheene.


Naor de veurige bladziede